Odpovědi na žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

DatumObsahMat.ÚplataEvid.
07.02.2017 Počet zaměstnanců štek Ne 1
01.03.2017 Investiční plány města dol Ne 2
07.03.2017 Výstavba MŠ Stanislavského dol Ne 3
22.02.2017 Bytový fond vaň Ne 4
08.03.2017 Bytový fond puš Ne 5
29.03.2017 Výstavba MŠ Stanislavského wie Ne 6
20.04.2017 Výstavba MŠ Stanislavského wie Ne 7