CZECH POINT

Informace o službě Czech POINT

CZECH POINT je místo pro komunikaci občana s veřejnou správou.CzP

„Smyslem projektu CZECH POINT je vytvoření kontaktních míst, na kterých bude moci široká veřejnost získat opisy a výpisy údajů, které jsou uvedeny v centrálních evidencích a registrech státu. Občané, podnikatelé i cizinci díky této síti budou moci získat ověřené dokumenty, listiny a také jim bude umožněno převedení dokumentů do elektronické formy. V konečné fázi bude mít každý občan možnost učinit podání k většině orgánů a úřadů státní správy z jednoho místa, aniž by musel na příslušný úřad fyzicky jít,“ uvedl ministr vnitra a informatiky Ivan LANGER.

CZECH POINT je místo pro komunikaci občana s veřejnou správou. Projekt se bude snažit soustředit na jedno místo všechny agendy, které vyžadují práci s písemnými dokumenty – ať už převodem elektronického dokumentu do papírové podoby (ověřené výpisy), tak i převodem písemného dokumentu do podoby elektronické (elektronizace dokumentů). Proto je důležité postupně zajistit širokou síť těchto míst.

 

POSTUP VYDÁNÍ OVĚŘENÉHO VÝPISU

Před tím než půjdete na CZECH POINT, musíte znát základní údaje o subjektu, ke kterému chcete získat ověřený výstup. Tato služba není určená k nahlížení do registrů, ale pouze k vystavení ověřeného výstupu z příslušného registru. Tento ověřený výstup se stává veřejnou listinou.