Dokumenty a formuláře

Rozpočty SMO-MOb Svinov

Rozpočty městského obvodu Svinov

Právní předpisy

Přehled nejdůležitějších právních předpisů, kterými se řídí městský obvod Svinov při výkonu samostatné a přenesené působnosti

Výroční zprávy

Výroční zprávy – Poskytování informací dle Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Odpovědi na žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb.

Odpovědi na žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Formuláře ÚMOb Svinov

Formuláře pro tisk

Formuláře MOb Svinov

Formuláře pro tisk

Schválená rozpočtová opatření

Městský obvod Svinov zveřejňuje dle zákona č. 24/2017 Sb., zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím právní úpravy rozpočtové odpovědnosti, části 14, čl. XIV (19), kterým se aktualizuje § 16 (5) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, schválená rozpočtová opatření.