Schválená rozpočtová opatření

Městský obvod Svinov zveřejňuje dle zákona č. 24/2017 Sb., zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím právní úpravy rozpočtové odpovědnosti, části 14, čl. XIV (19), kterým se aktualizuje § 16 (5) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, schválená rozpočtová opatření.