Základní údaje

Základní údaje o městském obvodu Svinov
Statut města Ano Veřejný vodovod Ano
Počet obyvatel (dle posledního SL) 4.536 Kanalizace s napojením na čističku odpadních vod Ano
Plynofikace obce Ano
Pošta 1 Městská policie Ano
Mateřská škola 3 Sbor dobrovolných hasičů obce Ano
Základní škola 1
Ordinace praktického lékaře pro dospělé 1 Zastávek MHD 14
Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost 1 Zastávky linek místního významu 1
Ordinace praktického lékaře stomatologa 1 Zastávky dálkových linek 1
Zařízení lékarenské péče - lékarny 1 stanice a zastávky vlaků 1
Veřejná knihovna včetně poboček 1
Sakrální stavba 2 Počet podnikatelských subjektů 1.093

Svinov - dříve starobylá slezská obec, v roce 1936 povýšena na město, dnes jeden z městských obvodů Ostravy. Rozkládá se na ploše asi 12km2 a v současnosti čítá téměř 4 600 obyvatel. Původní osada byla založena v údolí Porubky, kde vznikala první hospodářská stavení. Postupem času se osada dále rozrůstala. K velkému nárůstu obyvatelstva došlo počátkem 80.let, kdy se přistěhovalo více než 1000 nových občanů. S rostoucím osídlením souvisel i rozvoj infrastruktury. K základní škole přibyla v roce 1992 i základní umělecká škola, v jejímž rámci byl vybudován i hudební sál. V roce 2002 byl zkolaudován a slavnostně uveden do provozu areál nové tělocvičny. Velmi kvalitní služby dětem i dospělým poskytuje místní knihovna. Další významnou akcí byla přestavba svinovského nádraží a přednádražního prostoru. Historická nádražní budova byla doplněna moderní, architektonicky vyváženou prosklenou přístavbou. Díky svému dynamickému rozvoji se městský obvod Svinov stává stále významnější součástí Statutárního města Ostravy a roste i jeho význam v rámci celého Moravskoslezského kraje.1