Symboly obvodu

znaky a loga obvodu Logo městského obvodu Svinov  je součástí jednotného vizuálního stylu města Ostravy. Informace o užití loga městského obvodu zájemcům poskytne odbor organizační, vnitřních a sociálních věcí, školství, kultury a kontroly.

 

Logo městského obvodu Svinov  je součástí jednotného vizuálního stylu města Ostravy. Informace o užití loga městského obvodu zájemcům poskytne odbor organizační, vnitřních a sociálních věcí, školství, kultury a kontroly.

Logo městského obvodu Svinov je odvozeno od loga OSTRAVA!!!, kterým se město prezentuje veřejnosti v České republice i zahraničí. Podobu loga tvoří název městského obvodu se třemi vykřičníky a heraldickým znakem obvodu. Autorem je Studio Najbrt, které patří k nejznámějším českým grafickým studiím. Logo města Ostravy je chráněnou značkou, která je registrována u Úřadu průmyslového vlastnictví.