Jednotka sboru dobrovolných hasičů

Zařazení jednotky: JPO III.

Adresa: Jelínkova 1192/5, Ostrava - Svinov

Velitel: Antonín Koloděj

TEL: +420737 572 637

MAIL: sdhsvinov@seznam.cz

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje informuje:

Voláme hasiče

Nebezpečné plyny v domácnosti

Přenosné hasicí přístroje

Evakuace obyvatelstva

Povodně

Autonomní hlásič požáru

Varování obyvatelstva

Komíny a kouřovody

Improvizovaná ochrana