Směrnice MOb Svinov

Směrnice č. 2/2019

Zásady a postupy při vydávání parkovacích karet v městském obvodě Svinov

Směrnice č. 2/2016

Z Á S A D Y , pro nájem a užívání bytů v majetku statutárního města Ostravy se svěřenou správou městskému obvodu Svinov

Směrnice č. 1/2015

pro krátkodobý pronájem (výpůjčku) části objektů

Směrnice č. 3/2016

Zásady - výměnu vnitřních zařízení bytů, - úhradu nákladů na běžnou údržbu a drobné opravy související s užíváním bytů, - provádění pravidelných servisních prohlídek a čištění plynových spotřebičů v bytech

Směrnice č. 2/2017

upravující postup při poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Směrnice č. 2/2018

kterou se stanovují pravidla udělení souhlasu se zřízením vyhrazeného parkovacího místa pro osobu ZTP nebo ZTP/P