Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Formuláře ÚMOb Svinov

Poslední změna: Středa 19.09.2018 13:57
Formuláře pro tisk
FromulářeŽivotní situace
Plná moc k vyřízení žádosti o senior taxi Sociální odbor
Žádost o senior taxi Sociální odbor
 5. komunitní plán sociálních služeb Sociální odbor
Dotazník k uzavření manželství Matrika
Žádost o koordinované stanovisko Stavební úřad
Ohlášení stavby Stavební úřad
Ohlášení odstranění Stavební úřad
Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora Stavební úřad
Oznámení o užívání stavby Stavební úřad
Oznámení změny v užívání stavby Stavební úřad
Žádost o stavební povolení Stavební úřad
Žádost o povolení předčasného užívání stavby Stavební úřad
Žádost o vydání kolaudačního souhlasu Stavební úřad
Prohlášení o výkonu stavebního dozoru Stavební úřad
Žádost o územní souhlas Stavební úřad
Žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Stavební úřad
Žádost o změnu stavby před jejím dokončením Stavební úřad
Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků Stavební úřad
Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu Stavební úřad
Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území Stavební úřad
Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby Stavební úřad
Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území Stavební úřad
Žádost o vydání rybářského lístku Životní prostředí
Žádost o povolení ke kácení dřevin - fyzické osoby Životní prostředí
Žádost o povolení ke kácení dřevin - právnické osoby Životní prostředí
Žádost o povolení uzavírky a objížďky Stavební úřad
Žádost o povolení zvláštního užívání místní komunikace Stavební úřad
Žádost o příkaz k dočasnému dopravnímu značení Stavební úřad
Žádost o příkaz k trvalému dopravnímu značení Stavební úřad
Žádost o připojení nemovitosti k místnní komunikaci k. ú. Svinov Stavební úřad

Seznam formulářů pro dávky podpory v hmotné nouzi

Sociální oblast

 Oznámení užívání veřejného prostranství

odbor financí
Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 421 020


Úřad městského obvodu Svinov
Bílovecká 69/48
721 00 Ostrava-Svinov


Úřední hodiny »