Formuláře ÚMOb Svinov

Formuláře pro tisk
FromulářeŽivotní situace
Plná moc k vyřízení žádosti o senior taxi Sociální odbor
Žádost o senior taxi Sociální odbor
 5. komunitní plán sociálních služeb Sociální odbor
Žádost o ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění Sociální odbor
Dotazník k uzavření manželství Matrika
Termíny pro uzavření manželství v roce 2021 Matrika
Žádost o koordinované stanovisko Stavební úřad
Ohlášení stavby Stavební úřad
Ohlášení odstranění Stavební úřad
Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora Stavební úřad
Oznámení o užívání stavby Stavební úřad
Oznámení změny v užívání stavby Stavební úřad
Žádost o stavební povolení Stavební úřad
Žádost o povolení předčasného užívání stavby Stavební úřad
Žádost o vydání kolaudačního souhlasu Stavební úřad
Prohlášení o výkonu stavebního dozoru Stavební úřad
Žádost o územní souhlas Stavební úřad
Žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Stavební úřad
Žádost o změnu stavby před jejím dokončením Stavební úřad
Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků Stavební úřad
Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu Stavební úřad
Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území Stavební úřad
Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby Stavební úřad
Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území Stavební úřad
Žádost o vydání rybářského lístku Životní prostředí
Žádost o povolení ke kácení dřevin - fyzické osoby Životní prostředí
Žádost o povolení ke kácení dřevin - právnické osoby Životní prostředí
Žádost o povolení uzavírky a objížďky Stavební úřad
Žádost o povolení zvláštního užívání místní komunikace Stavební úřad
Žádost o příkaz k dočasnému dopravnímu značení Stavební úřad
Žádost o příkaz k trvalému dopravnímu značení Stavební úřad
Žádost o připojení nemovitosti k místnní komunikaci k. ú. Svinov Stavební úřad

Seznam formulářů pro dávky podpory v hmotné nouzi

Sociální oblast

 Oznámení užívání veřejného prostranství

odbor financí