15. Úhrady za poskytování informací

Ceny včetně DPH v zákonné výši jsou v platnosti od 03.04.2017(schváleno Radou městského obvodu Svinov usnesením č.1431/RMOb-Svi/1418/85ze dne 03.04.2017).

Prodej zboží cena v Kč + DPH     
Pohlednice Svinova  - dlouhá                                                     5 Kč + základní sazba DPH

Hlášení místním rozhlasem
(+ základní sazba DPH)
                                                                                           
- pro podnikatelské subjekty ve výši:                      50 Kč za jedno hlášení (do dvou minut)
- pro neziskové organizace ve výši:                        10 Kč za jedno hlášení (do dvou minut)
- pro občany Svinova ve výši:                                  20 Kč za jedno hlášení (do dvou minut)

Inzerce ve Svinovském hlasateli (+ základní sazba DPH)
                                                                         cena bez DPH v Kč        
- pro fyzické osoby (občané):                                     2,30 Kč/cm2              
- pro podnikatelské subjekty a politické strany:         4,50 Kč/cm2

- 25% sleva pro celoroční uvedení
- 10% sleva pro půlroční uvedení

-pro neziskové oranizace mimopolitické strany            zdarma

Kopírování (+ základní sazba DPH)                   cena bez DPH v Kč
černoblý formát A4:   jednostranná kopie                   2 Kč
                                  oboustranná kopie                   4 Kč
černobílý formát A3:   jednostranná kopie                  4 Kč
                                  oboustranná kopie                   7 Kč
barevný fprmát A4:     jednostranná kopie                  4 Kč
                                  oboustranná kopie                    7 Kč
barevný formát A3:     jednostranná kopie                   8 Kč
                                  oboustranná kopie                  14 Kč

Používání automatické pračky
(umístěné v bytovémdomě č.p. 679, U Rourovny, O.-Svinov) + zákaldní sazba DPH
                                                                         cena bez DPH v Kč
- praní prádla při použití programu do 60°C             40 Kč/1 praní
- praní prádla při použití programu do 90°C             50 Kč/1 praní

Krátkodobé pronájmy nebytových prostor (+základní sazba DPH)

- zasedací místnost v objektu ÚMOb Svinov, Bílovecká 69, O.-Svinov:
                                                                         cena bez DPH v Kč         
Pro podnikatelské subjekty

 

Pro ostatní subjekty

 

- zasedací místnost v nemovitosti č.p.1192, ul. Jelínkova, O.-Svinov:

Pro podnikatelské subjekty


Pro ostatní subjekty


Pro členy Sboru dobrovolných hasičů sleva 50% z cena za h

Pro organizace uvedné v příloze č. 1 Směrnice č. 1/2015
v letních měsících (od 01.05. do 30.09.)                 30 Kč/hod.
v zimních měsících (od 01.10. do 30.04.)                50 Kč/hod.