Kontrolní výbor

Předseda:
Bc. Martin Prusek
Členové:
Mgr. Bohdana Kořistková 
Mgr. Zdeněk Krmášek 
RNDr. Jiřina Kábrtová
Ing. Eva Poštová, CSc.