Zvláštní orgány městského obvodu

Povodňová komise  

Funkce v povodňové komisi Jméno a příjmení Funkce na pracovišti Telefon

Předseda

Ing. Radim Smetana Starosta MOb Svinov 601 577 154
1. zástupce předsedy

 

Lubomír Buček

Sbor dobrovolných hasičů Svinov

603 804 964

2. zástupce předsedy

Ing. Daniel

Žitník

Místostarosta MOb Svinov

774 034 175

3. zástupce předsedy

 

Ing. Eduard Dvorský

Místostarosta MOb Svinov 777 685 977
Tajemnice RNDr. Yvona Heroutová Vedoucí odbor výstavby, dopravy a životní prostředí ÚMOb Svinov 602 641 453
Člen Mgr. Lenka Hrušková zastupitelka 604 120 541
Člen Martin Macháč zastupitel 605 806 144
Člen Petr Buček Sbor dobrovolných hasičů Svinov 605 576 485
Členka Michaela Gobelová sociální pracovnice 725 091 940, 599 421 044