Složení rady

 

smetana

Ing. Radim Smetana

starosta, uvolněný pro výkon funkce

e-mail: radim.smetana@svinov.ostrava.cz

tel.: 599 421 021, 601 577 154

Dvorský

Ing. Eduard Dvorský

1. místostarosta, neuvolněný pro výkon funkce

e-mail:eduard.dvorsky@svinov.ostrava.cz

tel.: 

svěřené úseky:
- investiční akce 

- organizační zajištění pořádání kulturních a společenských akcí,

- zastoupení MOb Svinov ve správních řízeních

Hrušková

Mgr. Lenka Hrušková 

2. místostarostka, neuvolněný pro výkon funkce

e-mail:

tel.: 

svěřené úseky:

- koordinace práce výborů a komisí,

- podpora a rozvoj webových stránek, facebooku, Svinovského hlasatele

- zajištění podkladů pro kroniku,

 

Kuráňová

Ing. Pavlína Forstová Kuráňová, Ph.D.

 

radní, neuvolněná pro výkon funkce

Lach

Ing. Michal Lach

 

radní, neuvolněný pro výkon funkce