Složení rady

 

Smetana

Ing. Radim Smetana

starosta, uvolněný pro výkon funkce

e-mail: rsmetana@svinov.ostrava.cz

tel.: 599 421 021, 601 577 154

Žitník

Ing. Daniel Žitník

1. místostarosta, neuvolněný pro výkon funkce

e-mail: dzitnik@svinov.ostrava.cz

tel.: 599 421 034, 725 981 013

svěřené úseky:
- investiční akce,

- podpora a rozvoj webových stránek, facebooku, Svinovského hlasatele,

- zajištění podkladů pro kroniku,

Dvorský

Ing. Eduard Dvorský

 

2. místostarosta, neuvolněný pro výkon funkce

e-mail: edvorsky@svinov.ostrava.cz

tel.: 599 421 034, 606 664 658

svěřené úseky:

- koordinace práce výborů a komisí,

- organizační zajištění pořádání kulturních a společenských akcí,

- zastoupení MOb Svinov ve správních řízeních

 

Hrušková

Mgr. Lenka Hrušková

 

radní, neuvolněná pro výkon funkce

Lach

Ing. Michal Lach

 

radní, neuvolněný pro výkon funkce