Odbor organizační, vnitřních a sociálních věcí, školství, kultury a kontroly

Řeší:

Kontakty

Bc. Jana Štekbauerová
vedoucí odboru organizačního, vnitřních a sociálních věcí, školství, kultury a kontroly
Lucie Fucimanová
pracovník provozu informačních a komunikačních technologií, kontroly