Tísňová volání

 tel.cisla

Pomůcka pro zapamatování čísel

Poslední číslici u HASIČŮ „0“ si můžete představit jako smotanou hadici nebo rybník

Poslední číslici u ZÁCHRANKY „5“ si můžete představit jako invalidní vozík

Poslední číslici u Policie „8“ si můžete představit jako policejní pouta

A konečně číslo evropské linky tísňového volání je „112“ je jednoduše 1+1=2

Kdy volat

Linky tísňového volání slouží k ohlášení situací, kdy dochází k reálnému ohrožení životů, zdraví, životního prostředí nebo majetku, a kdy je nutný okamžitý zásah složek integrovaného záchranného systému.

Zneužití linek tísňového volání je trestné!

Jak volat

V případě, že se ocitnete v situaci, kdy jsou ohroženy životy, majetek nebo životní prostředí, neváhejte zavolat na linku tísňového volání složky, jejíž pomoc potřebujete.

V případě, že je třeba asistence více složek (např. složité dopravní nehody) nebo si nejste jisti, kterou složku kontaktovat, volejte jednotné evropské číslo tísňového volání 112. Toto číslo je dostupné i z místa, které není pokryto signálem Vašeho operátora! Dovoláte se na něj tedy vždy.

Při volání na linku tísňového volání se řiďte následujícími radami:

1. Zachovejte klid.

2. Najděte si bezpečné místo, odkud můžete telefonovat na linku tísňového volání.

3. Vyčkejte přihlášení operátora.

4. Jestliže se Vám ozve jiná složka, než jste volali, nezavěšujte. Je možné, že jste omylem zavolali jiné číslo - např. 155 místo 150. Buď budete přepojeni na správné dispečerské pracoviště, nebo Váš požadavek bude zaznamenán dispečerem a ihned předán příslušné složce. Na lince 112 Vám hovor přijme hasič.

Stručně a jasně popište situaci, ve které se nacházíte. Zejména uveďte:

  • Vaše jméno a příjmení,
  • kde se událost stala (pokud např. dojde k přerušení hovoru, záchranné složky pravděpodobně místo vyhledají i bez dalších informací). Pokud možno uveďte úplnou adresu. Pokud je to potřeba, popište nejvhodnější cestu k tomuto místu. Pokud se událost stala na jiném místě, než ze kterého voláte, uveďte tuto skutečnost.
  • co se stalo,
  • číslo telefonu, ze kterého voláte,
  • kdy se událost stala, nebo zda se právě děje - informujte operátora o všech zásadních skutečnostech i probíhajících změnách,
  • kolik osob potřebuje pomoc.

Často se stává, že více volajících ohlašuje stejnou událost. Proto se může stát, že Vás operátor požádá pouze o poskytnutí dodatečných informací nebo upřesnění informací o události a ukončí hovor. Operátor tímto způsobem zabraňuje zbytečnému opakování stejných informací a uvolňuje tísňovou linku pro další tísňové hovory.

Upozorněte operátora na potenciální nebezpečí, která se na místě nacházejí (např. nebezpečí výbuchu, nebezpečné látky apod.) a na komplikace v dojezdové trase - neprůjezdna cesta aj.

Podle požadavku dispečera uveďte další potřebné údaje. Stručně a jasně odpovězte na všechny jeho otázky. Spolupracujte s operátorem.

Postupujte podle pokynů a rad operátora.

Nezavěšujte, dokud Vás k tomu operátor nevyzve.

Ponechejte si telefonní linku volnou pro možnou další komunikaci. Operátor Vás může kontaktovat za účelem zjištění dalších informací nebo poskytnutí dalších rad.

Pokud se situace na místě změní (zhorší nebo zlepší), zavolejte znovu na tísňovou linku a podejte o tom zprávu.

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje vydal a aktualizuje skvěle zpracovanou publikaci „Vaše cesty k bezpečí aneb chytré blondýnky radí...“, kterou si můžete stáhnout zde:

http://www.firebrno.cz/vase-cesty-k-bezpeci/brozurka-chytre-blondynky-radi