Rok 2019

Ukliďme Svinov

Komise pro občanské záležitosti děkuje žákům naší ZŠ, kteří pod vedením paní Mgr. Snášelové a pana Mgr. Ivanča 8.4. v rámci akce Ukliďme svět - ukliďme Svinov vyčistili od odpadků úsek od železničního přejezdu k rybníku Vrbeňáku. Na fotografii vidíte, co sesbírali za cca hodinu a půl usilovné práce. Doufejme, že jejich snaha o naše krásnější okolí nebude znovu brzy zmařena těmi, kteří považují přírodu za smetiště. A věříme, že se i vy zúčastníte zítřejšího pokračování akce, kdy vyčistíme úsek od železničního přejezdu - kolem bečkárny - k Rudné. Lenka Hrušková

Slavnostní setkání jubilantů

19. 6. 2019 se v obřadní síni úřadu uskutečnilo setkání 70 a 75 letých jubilantů. Po vystoupení dětí z MŠ Polanecká pod vedením paní učitelky Lenky Olšarové a projevu pana starosty se přítomní podepsali do pamětní knihy a diskutovali se zástupci rady městského obvodu Ing. R. Smetanou a Mgr. L. Hruškovou o aktuálním dění ve Svinově, plánech a akcích, které připravuje rada a komise pro občanské záležitosti. Škoda jen, že pozvání na akci nevyužilo více oslovených jubilantů. Snad příště.

Vítání občánků

V sobotu 5. 10. 2019 jsme na radnici do našich řad přivítali nové svinovské občánky. Vystupovaly děti ze školní družiny, program s nimi připravila paní učitelka Simona Burdíková.

Cukrobraní

Ve středu 13. 11. se na svinovském Cukrobraní utkalo 10 receptů. Všem soutěžícím děkujeme za příspěvek do soutěže a těšíme se na další akci! Komise pro občanské záležitosti.

Setkání s jubilanty - 11.11.2019

Komise pro občanské záležitosti