Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Ztráty a nálezy

Poslední změna: Středa 04.02.2015 11:20

Problematiku ztrát a nálezů upravuje nový zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Ten, kdo najde ztracenou věc je povinen ji vydat vlastníkovi nebo oznámit nález obci, na jejímž území byl nalezen. Nepřihlásí-li se o ni vlastník do 3 let od jejího odevzdání, připadá věc do vlastnictví obce.

Přihlásí-li se úřadu vlastník věci, je vyzván odpovědným zaměstnancem k prokázání totožnosti a identifikaci ztracené věci tak, aby prokázal, že mu věc náleží. Vlastník věci je rovněž dle nového občanského zákoníku povinen nahradit městu náklady, které mu vznikly

v souvislosti s jejím opatrováním.

Občané se mohou o ztracených věcech informovat na telefonním čísle 599 421 044.

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 421 020


Úřad městského obvodu Svinov
Bílovecká 69/48
721 00 Ostrava-Svinov


Úřední hodiny »