zš a mš ostrava-svinov, p.o. znovu otevírá

21/5 2020

ZŠ a MŠ

zš a mš ostrava-svinov, p.o. znovu otevírá

V základní škole budou probíhat školní aktivity ve skupinách s maximálním počtem 15 žáků, skupiny  jsou rozmístěny v budovách základní školy na ulicích Bílovecká 10 a Evžena Rošického podle kapacity tříd a dle délky doby, po kterou  bude žák  ve škole.

Docházka žáků do školy a dětí do mateřské školy  bude probíhat v souladu s pravidly pro pohyb žáků ve škole  a dětí v mateřské škole dle dokumentu MŠMT o ochraně zdraví a provozu základních škol a mateřských škol v období do konce školního roku 2019/2020.

Podrobnější informace jsou zveřejněny na webových stánkách školy www.zssvinov.cz.