Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

ZÁKAZ VOLNÉHO POBÍHÁNÍ PSŮ!

Poslední změna: Středa 15.04.2015 11:16

Žádáme majitele psů, aby dodržovali platné předpisy o jejich volném pohybu

- porušování OZV SMO č. 12/2005 je postižitelné dle § 27 odst. 1 písm. q) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání „Chovatel je povinen zabezpečit psa tak, aby na veřejných prostranstvích, s výjimkou míst k tomu určených a označených, volně nepobíhal nebo se nepohyboval, a ani jinak neohrožoval nebo neobtěžoval občany, zejména vést psa na vodítku, v případě potřeby nasadit psovi náhubek, usměrňovat chování psa povely“. Místa pro volný výběh psů definuje tato městská obecně závazná vyhláška.

- porušování § 47 odst. 1 písm. d) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů „přestupku se dopustí ten, kdo znečistí veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt nebo veřejně prospěšné zařízení anebo zanedbá povinnost úklidu veřejného prostranství“.

- porušování § 10, odst. 1 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti      „je zakázáno vlastníkům domácích zvířat, včetně zvířat ze zájmových chovů a zvířat z farmových chovů zvěře, nechat je volně pobíhat v honitbě mimo vliv svého majitele nebo vedoucího“.

- porušování § 60, odst. 11 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů „vlastník nebo držitel domácích zvířat má povinnost zabránit pobíhání těchto zvířat po pozemní komunikaci“.

Porušování uvedené vyhlášky či zákonů bude sankcionováno dle příslušných předpisů.

 

 

Ing. Lenka Samková

tajemnice SMO-ÚMOb Svinov

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 421 020


Úřad městského obvodu Svinov
Bílovecká 69/48
721 00 Ostrava-Svinov


Úřední hodiny »