upozornění a varování

23/4 2020

ÚMOb

upozornění a varování

Železniční přejezd na ul. Polanecké, spojka do areálu společnosti Polanecká obchodní a.s. je zprovozněna a funkční.

Je nutné dodržovat rychlost 30 km/hod, dle platného dopravního značení.