Rekonstrukce správní budovy a márnice, výměna žumpy, doplnění jímky a vsaku dešťových vod

22/6 2022

ÚMOb Svinov

Rekonstrukce správní budovy a márnice, výměna žumpy, doplnění jímky a vsaku dešťových vod

Oznamujeme občanům, že od 4. 7. 2022 bude na svinovském hřbitově probíhat stavba ,,Rekonstrukce správní budovy a márnice, výměna žumpy, doplnění jímky a vsaku dešťových vod”. Předpokládaný termín dokončení je listopad 2022. Stavbu bude provádět společnost TRE BAU s.r.o., se sídlem Ostrava - Poruba, U Sportoviště 1165/8, PSČ 70800, IČ 29390150. Stavební firma bude činit taková opatření, aby nedocházelo ke škodám na zdraví a majetku a provádět práce s ohledem pietu místa stavby. Stavba bude oplocena, přístup pěších od autobusové zastávky na ul. Ostravské bude zabezpečen oploceným koridorem, přístup od parkoviště nebude omezen.  

Zadavatelem stavby je městský obvod Svinov, se sídlem Bílovecká 69, 72100 Ostrava – Svinov. Kontaktní osoba: Ing. Tomáš Mužík, vedoucí odboru financí a správy majetku, kontakt: 599 421 023, 603 440 431, tmuzik@svinov.ostrava.cz