Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Upozornění obyvatelům domů č.p. 115, 693, 694 a 695 na ul. Bílovecké

Poslední změna: Pondělí 14.11.2016 16:10

2016

UPOZORNĚNÍ

obyvatelům bytových domů č. p. 115, 693, 694 a 695 na ul. Bílovecké v Ostravě-Svinově

Oznámení pro občany

Vážení občané,

sdělujeme vám, že rada městského obvodu souhlasila s místní úpravou provozu na parkovišti vedle domů Bílovecká č. p. 115, 693, 694 a 695 v Ostravě-Svinově. Stávající dodatková tabulka „MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHU“ bude odstraněna a nahrazena novou s textem „MIMO VOZIDEL S POVOLENÍM ÚMOb SVINOV“. K této změně dojde od 1. ledna 2017. Parkování zde bude umožněno pouze vozidlům, která budou opatřena povolením Úřadu městského obvodu Svinov. Tato místní úprava provozu bude provedena na zkušební dobu do 31. 12. 2017.

Podmínky vydávání  povolení k parkování:

1.    Vydávání a evidenci povolení vjezdu bude zajišťovat odbor financí a správy majetku ÚMOb Svinov. Povolenky budou evidovány číslem 001 – XXX.

2.    Povolenky budou vydávány žadatelům, kteří v domech na ul. Bílovecké č. p. 115 a 693, 694, 695:

  • mají bydliště nebo jiný smluvní (např. nájemní) vztah,
  • vlastní nebo mají v nájmu garáž,
  • zajišťují péči o osoby,
  • zajišťují údržbu a zimní údržbu komunikací, údržbu veřejného prostranství a zeleně.

Povolenky budou vydávány na základě předložené žádosti - formulář bude vhozen do schránek v domech, rovněž je ke stažení na internetových stránkách městského obvodu Svinov (https://svinov.ostrava.cz/cs/radnice/dokumenty)

3.     nebo jej lze vyzvednout na ÚMOb Svinov u p. Soldánové, kanc. č. 16.

4.    V žádosti žadatel musí uvést důvod jejího podání a doložit uvedené přílohy.

5.    Na povolence bude uvedena registrační značka vozidla, kterému bude vjezd povolen.

6.    Platnost povolenek bude ode dne vydání s platností do 31. 12. 2017.

7.    Povolenky budou platné pouze s podpisem vedoucího odboru financí a správy majetku a budou vydávány po zpracování žádosti a vyhotovení povolenky osobně proti podpisu.

V Ostravě – Svinově dne: 02. 11. 2016                                    

Ing. Tomáš Mužík

vedoucí odboru financí a správy majetku

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 421 020


Úřad městského obvodu Svinov
Bílovecká 69/48
721 00 Ostrava-Svinov


Úřední hodiny »