informace pro občany

24/5 2021

ÚMOb

informace pro občany

Od 25.05.2021 budou znovu zpřístupněna sportoviště:

Dětské dopravní hřiště - vstup z ulice Navrátilovy nebo přes bránu na fotbalové hřiště TJ Vítkovice Svinov.

Hřiště na ulici Evžena Rošického - při vstupu je nutné nahlásit správci jméno, příjmení a telefonní kontakt z důvodu trasování v případě pozitivity.

Při návštěvách hřišť a sportovišť je nezbytné dodržovat vládní nařízení proti šíření nemoci COVID 19

Otevírací doba dle provozních řádů