INFORMACE – REKONSTRUKCE ul. Bratří Sedláčků

16/6 2022

ÚMOb Svinov

INFORMACE – REKONSTRUKCE ul. Bratří Sedláčků

Vážení spoluobčané,

děkujeme Vám za respektování pokynů stavby v době, kdy byly prováděny asfaltové povrchy komunikací, děkujeme Vám za trpělivost a pochopení.

Náhradní parkovací místa (určená po dobu asfaltace) budou k dispozici již jen do neděle 19.06.2022. Před kostelem již, prosím, neparkujte – probíhá pouť.

 

STAVBA NADÁLE POKRAČUJE

 

Nyní bude prováděna pokládka zámkové dlažby na chodnících pro pěší a zpevněných plochách určených pro parkování, dále bude provedena asfaltace částí komunikací – napojení (spoje) a slepých ulic ul. Bratří Sedláčků. V případě, jakéhokoliv omezení, budete včas informováni.

Zhotovitelem stavby jsme byli upozorněni na skutečnost, že po dokončení povrchů komunikací se opět osobní vozidla vrátila do ulic a parkují převážně na budoucích parkovacích místech, zvýšila se doprava v době stavby a rychlost projíždějících vozidel.

 - neparkujte na ulici a odstavných plochách (hlavně v době, kdy probíhá stavba)

- průjezd stavbou - dodržujte předepsanou rychlost

- domovní odpad patří do popelnice, nikoliv do výkopu 

- dodržujte pokynů zhotovitele stavby (stavbyvedoucí a technického dozoru)

Děkujeme MOb Svinov