Doporučení pro domovy s pečovatelskou službou či jiné objekty, ve kterých žijí převážně senioři

14/4 2020

ÚMOb

 

a)    Zajištění informací pro seniory

 • zprostředkujte předání Obecných doporučení každému seniorovi
 • zajistěte, v případě nutnosti, dodatečné porozumění těmto informacím
 • vyvěste Obecná doporučení na viditelná místa v objektu, např. u vchodu

 b)   Důsledné dodržování hygienických opatření

 • v případě kontaktu se seniory vždy používejte roušku, rukavice a dostatečný odstup (alespoň 1 metr)
 • znemožněte, aby se senioři setkávali ve společných prostorách či chodbách
 • v rámci možností omezte vstup cizích osob do objektu
 • zajistěte, aby provozní personál objektu (údržba, úklid) nebyl v přímém kontaktu se seniory
 • zajistěte, aby dodávky (strava, pošta) nebyla přebírána osobně, ale zanechána např. před dveřmi
 • zajistěte možnost desinfikování rukou (na chodbách, u vchodu apod.)
 • při úklidu objektu používejte desinfekci na podlahy a všechny další povrchové plochy, a to ideálně několikrát denně
 • zajistěte bezpečnou likvidaci ochranných pomůcek (jednorázové roušky, rukavice apod.)