aktuality k pomoci

5/5 2020

MMO

aktuality k pomoci

Možnosti finanční výpomoci, které Ostrava připravila pro drobné podnikatele, jimž byla v důsledku krizových opatření vlády kvůli výskytu COVID-19 znemožněna jejich obchodní činnost:

Finanční dar 100 tis. Kč ON-LINE ŽÁDOST JE ZVEŘEJNĚNA ZDE.

Od 1.května je platný nový program, ve kterém lze žádat o dar do výše 100 tis. Kč.  O dar až do výše 100 tis. Kč si mohou v termínu od 1. do 13. května zažádat ti podnikatelé, kteří mají provozovnu nebo sídlo, a převažující část své podnikatelské činnosti, na území Ostravy a jejich roční příjmy nepřekračují 18 mil. Kč a jejichž obchodní činnost byla v důsledku krizových opatření vlády zakázána. 

Souhrnná tisková zpráva ze dne 28. dubna 2020 - Ostrava podporuje místní drobné podnikatele

Finanční dar 20 tis. Kč

Zažádat si o tento dar mohli menší podnikatelé s ročním obratem do 6 milionů korun, kteří mají provozovnu na území města Ostravy.  Poslední žádosti o dar do výše 20 tis. Kč budou přijaty 30. dubna a vyhodnoceny v následujícím týdnu.  Podrobné informace zde.

Prominutí nájemného/pachtovného

Nájemci v prostorách ve vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřených do správy městským obvodům, mohou také žádat o prominutí části nebo celého nájmu za dobu uzavření prostoru. Rozhodovat se bude průběžně na základě došlých žádostí a zároveň probíhá jednání o podobném přístupu i s jednotlivými obvody. Podrobné informace a formulář žádosti zde.

Prodloužení splatnosti nájmu

Město schválilo prodloužení splatnosti nájmu za měsíce březen a duben o 3 měsíce a to všem živnostníkům, kteří k  13. březnu 2020 podnikali v provozovnách ve vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřených do správy městským obvodům. Ke stejnému kroku byly vyzvány také městské obvody a městské společnosti, které pronajímají prostory sloužící k podnikání. Jednotlivé obvody již opatření postupně přijímají.

 


Regulace reklamního smogu – prodloužení termínu o 1 rok

Podnikatelé teď nebudou zatíženi striktní regulací reklamního smogu v rámci projektu Ostrava 360°. Rada města schválila přechodné ustanovení tohoto Nařízení, kterým podnikatelům posunuje termín pro odstranění některé nevhodné reklamy na svých provozovnách o 1 rok – z původního 31. 12. 2020 na 31. 12. 2021. Prodloužení termínu se týká tedy reklam na těchto komunikačních médiích (plné znění viz článek 6 odstavec 2 Nařízení)