Základní škola a mateřská škola Ostrava - Svinov, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola

Bílovecká 10
721 00 Ostrava - Svinov
IČ: 70641871

Ředitelka: Mgr. Iveta Komorášová
Tel.: 596 961 425
Mail: iveta.komorasova@zssvinov.cz

Web: www.zssvinov.cz
 

Odloučená pracoviště


Základní škola - I. stupeň, Bílovecká 1
Tel.: 596 961 427
Základní škola – I. Stupeň, E. Rošického 1082/22
Tel: 596 639 662

 
Mateřská škola, E. Rošického 1082/22
Zástupce ředitele pro předškolní vzdělávání: Bc. Eva Ulmannová
Tel.: 596 962 449
 
Mateřská škola, Polanecká 92
Vedoucí učitelka: Bc. Pavlína Slováková
Tel.: 596 964 353


Mateřská škola, Stanislavského 1247/5

Vedoucí učitelka: Ing. Markéta Gottvaldová
Tel.: 734 201 858