Odpovědi na žádosti o informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Odpovědi 2016

 

DatumObsahMat.ÚplataEvid.
04.02.2016 Žádost o investiční plány města pro rok 2016 dol Ne 1
04.02.2016 Žádost o investiční plány města pro rok 2016  dol Ne 2
02.03.2016 Zásady poskytnutí účelové dotace v oblasti požární ochrany oovsškk Ne 3
28.06.2016 Podmínky odměňování ofsm Ne 4
02.08.2016 Důvod odvolání ředitele TD Ostrava-Svinov oovsškk Ne 5
03.08.2016 Náklady na právní služby ofsm Ne 6
25.10.2016 Redakční rada oovsškk Ne 7
28.11.2016 Počet svateb oovsškk Ne 8