Odpovědi na žádosti o informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Odpovědi 2015

 

DatumObsahMat.ÚplataEvid.
22.1.2015 Žádost o sdělení zveřejnění záměru prodeje ofsm Ne 1
16.03.2015 Žádost o poskytnutí informace ve věci opisu nájemní smlouvy na pozemky  ofsm Ne 2
02.04.2015 Žádost o poskytnutí informace ve věci právního informačního systému it Ne 3
30.04.2015 Žádost o zaslání smluv ofsm Ne 4
27.04.2015 Žádost o informaci zda byl povolen ořez topolu ovdžp Ne 5
05.06.2015 Žádost o zaslání investičních plánů dol Ne 6
24.8.2015 Žádost o informaci, kolik činil čistý příjem tajemníka ovsškk Ne 7
21.10.2015  Žádost o odpověď na oznámení ve věci zcizení uren a fotografií z hrobu ovsškk Ne 8
23.11.2015 Žádost o poskytnutí informace přílohy k zápisu z ustavujícího zasedání Zastupitelstva městského obvodu Svinov ovsškk Ne 9
29.12.2015 Žádost o informaci výpisu nákladů financovaných na opravy a investice ne bytovém domě č.p. 368 na ul. Axmanova ofsm Ano 10
30.12.2015 Žádost o informaci, kolik činil čistý příjem tajemníka ovsškk Ne 11