Odpovědi 2014

DatumObsahMat.ÚplataEvid.
23.01.2014 Žádost o informaci o celkovém počtu vyřizovaných přestupků za období 1.1.-31.12.2013 ovsškk Ne 1
21.02.2014 Žádost o informaci týkající se Úpravy odvodnění vodoteče Mlýnka  ovdžp Ne 2
03.04.2014 Žádost o poskytnutí informace, zda se na pozemku parc. č. 7/1 v k.ú. Svinov nachází pozemní komunikace ovdžp Ne 3
22.04.2014 Žádost o informaci ve věci finančních nákladů spojené s pořádáním Svinovské poutě v letech 2008-2013 ovsškk Ne 4
02.07.2014 Žádost o poskytnutí informace ve věci Usnesení Policie ČR ovsškk Ne 5
31.08.2014 Zaslání investičních plánů pro rok 2014 dol Ne 6
08.09.2014 Žádost o poskytnutí informace k umístění plakátů "hnutí Toryové" ovsškk Ne 7
06.10.2014 Žádost o informace, komu patří sloupy veřejného osvětlení  ofsm Ne 8