Občan

KLUB DŮCHODCŮ při Radě městského obvodu Svinov

Společné setkání našich seniorů se bude konat každé 1. a 3. úterý od 14:00-16:30 hodin v zasedací místnosti v přízemí Úřadu městského obvodu Svinov. Těšíme se na vás!!!!

Ztráty a nálezy

S účinností od 1.1.2014 se právní úprava nálezů řídí ustanoveními § 1051 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.