zimní svoz biodopadu jednou měsíčně

2/12 2019

OZO

zimní svoz biodopadu jednou měsíčně

Počínaje prosincem letošního roku bude svoz bioodpadu v Ostravě prováděn jen jednou měsíčně. Obyvatelům obvodu Svinov, kteří BIO popelnice používají, byly doručeny letáky s přesnými termíny odvozu, případně mohou tyto informace najít na webu společnosti OZO Ostrava (https://www.ozoostrava.cz/pro-obcany/ostrava/zelen). Od dubna 2020 bude bioodpad opět svážen co dva týdny. 

Připomeňme si, co do BIO popelnic patří a co ne: 

ANO: Odpad rostlinného původu – kromě trávy, listí a menších větví také další biologicky rozložitelný odpad, například slupky ze syrového ovoce a zeleniny, zelené natě, listy pokojových rostlin či skořápky ořechů.

NE: Zbytky tepelně upravovaných či mastných pokrmů, biologicky rozložitelný materiál živočišného původu, tedy odpady, jejichž přítomnost v BIO popelnici by znemožnila další zpracování a využití svezeného zeleného odpadu.

Bioodpad o větším objemu, například větve, trávu a shrabané listí, lze celoročně odvážet do sběrných dvorů nebo na kompostárnu v Hrušově, k jejímž výhodám patří minimální čekací doba na odbavení, jednoduchá manipulace s biodpadem, který stačí na určeném místě jen vysypat z přívěsného vozíku, i možnost zakoupit kvalitní zeminový substrát nebo kompost, který je zde vyráběn právě z přivezeného bioodpadu. 

V zimním období lze kompost v Hrušově – stejně jako zeminový substrát – zakoupit ve velkém množství nepytlovaný. Sběrné dvory nebudou v zimě pytlovaným kompostem ani substrátem zásobovány, návoz bude opět proveden až v druhé polovině března.

O termínech zimních svozů byli uživatelé BIO popelnic v Ostravě informováni prostřednictvím letáků i na webových stránkách společnosti OZO Ostrava www.ozoostrava.cz