Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Základní informace k získání BIO popelnice zdarma

Poslední změna: Úterý 22.03.2016 12:42

2016

Každý občan Svinova obdrží do své poštovní schránky přihlášku. V případě zájmu o BIO popelnici je nutné přihlášku vyplnit a doručit na podatelnu MOb Svinov (lze poslat i elektronicky). Popelnice bude přidělena  rodinnému domu s číslem popisným (ne zahrádkářům). Přihlášky je nutno odevzdat v termínu nejpozději do 10.4.2016. Po tomto termínu si každý bude muset popelnici vyzvednout na OZO osobně.

Týden před rozvozem budou žadatelé informováni o konkrétním termínu rozvozu. Nádoba bude v daném termínu přivezena v odpoledních hodinách (16 – 20 hodin) přímo na každou schválenou adresu a předána zástupci konkrétní domácnosti oproti podpisu.

V případě, že si občané již tuto popelnici za úplatu zajistili, bude ze strany OZO dodatkem ke smlouvě změněn režim na bezplatný. (přihlášky je možné na podatelně na ÚMOb Svinov, v kanceláři č. 12)

 Svoz zeleně bude probíhat celoročně. Ve vegetačním období duben – listopad                  1x za 14 dnů, v období vegetačního klidu prosinec – březen 1x měsíčně. Přesný svozový den se občan dozví při rozvozu nádob.

 Do BIO popelnic patří:

  • Tráva, listí, spadané ovoce, zelené natě, slupky a zbytky ze zeleniny a ovoce před tepelnou úpravou, zbytky zahradních a pokojových rostlin, zemina z květináčů, skořápky z  ořechů, dřevěné piliny, odpad z řezu stromů a keřů (nadrcený či nastříhaný).
  • Do BIO popelnic nepatří:

Kuchyňský odpad živočišného původu (tuky, zbytky masa, kosti, zbytky vařených jídel), uhynulá zvířata, biologicky nerozložitelné odpady (plasty, sklo, kamení…).

 BIO popelnice je hnědá a má perforované stěny, aby odpad rostlinného původu větral, odpařovala se přebytečná vlhkost a předešlo se zápachu rozkládající se zeleně. Pro sběr zeleně v Ostravě byly vybrány nádoby o objemu 240 l.

  • Větší množství zeleně, případně silnější a delší větve z ořezu stromů a keřů přijímají i nadále sběrné dvory v Ostravě.
Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 421 020


Úřad městského obvodu Svinov
Bílovecká 69/48
721 00 Ostrava-Svinov


Úřední hodiny »