STRABAG POVRCHY JIŽNÍ SVAHY

16/11 2022

ÚMOb 

STRABAG POVRCHY JIŽNÍ SVAHY
Vážení občané,
dovolujeme si Vás informovat o postupu prací v rámci stavby „MK Jižní svahy“
HARMONOGRAM PRACÍ:
01.12.2022 výšková úprava uličních vpustí
02.12.2022 ul. V Závětří, J. Kainara - pokládka asfaltové směsi (obrusná vrstva – FINÁLNÍ)
05.12.2022 ul. J. Kainara - pokládka asfaltové směsi (obrusná vrstva – FINÁLNÍ) – pokud nebude provedeno dne 02.12.2022
Dále upozorňujeme, že za nepříznivých klimatických podmínek se mohou termíny stavebních prací změnit.
Ulice V Závětří bude po dobu nezbytně nutnou pro průjezd uzavřena.
Po dobu probíhajících prací dbejte zvýšené opatrnosti a pokynů stavby.