provoz knihovny ve svinově

23/4 2021

Knihovna města Ostravy

provoz knihovny ve svinově

Provoz knihovny ve Svinově

 

Vážení čtenáři, od 12. 4. 2021 jsou pro vás otevřeny prostory půjčovny svinovské knihovny.

  • Do      půjčovny může vstoupit najednou pouze omezený počet návštěvníků

(1 návštěvník na 15 m2).

  • Prosíme,      dodržujte v prostorách KMO tato pravidla:
  • vstupujte se správně nasazeným respirátorem
  • u vstupu si dezinfikujte ruce
  • dodržujte rozestupy (2 metry)
  • dbejte instrukcí knihovníků
  • Pobyt      v prostorách knihovny prosím omezujte na nezbytně nutnou dobu.

Důležité, nepřehlédněte.

  • Knihovna vás opět začne upozorňovat na uplynutí      výpůjční lhůty a rozešle      poplatky z prodlení.
  • Dosud      “zmrazené” poplatky z prodlení budou opět aktivovány a vymáhány.
  • Služba Odložení dokumentu je opět zpoplatněna 5,- Kč za 1 titul.

Doporučujeme vám překontrolovat si ve vašem online čtenářském kontě aktuální stav vašich výpůjček a poplatků. Případně se obraťte telefonicky nebo e-mailem na svou pobočku/oddělení.

Celé znění aktuálního mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR najdete na stránkách mzcr.cz.

Těšíme se na Vaši návštěvu

Knihovnice Lenka, Zuzana a Broňa