Nabídka pronájmu nebytových prostor

3/8 2022

MOb Svinov

Nabídka pronájmu nebytových prostor

Restaurace U Vlka

Statutární město Ostrava, městský obvod Svinov nabízí k pronájmu nebytové prostory    o celkové výměře 294,25 m2 v budově svinovského úřadu na adrese Bílovecká 69/48,    721 00 Ostrava – Svinov (restaurace, sál, salónek, přípravna, kuchyň, sociální zařízení, sklad, předzahrádka). Nájem bude sjednán na dobu neurčitou.

V současné době je tento prostor využíván jako restaurace (U Vlka). Majitel restaurace nabízí k odkoupení veškeré restaurační vybavení. Podrobné informace podá Bc. Ivana Kavalová tel.: 599 421 040, 702 124 742, ikavalova@svinov.ostrava.cz.